Akciğer Kanseri Hakkında Herşey

0
1045
neolife
neolife

Kanser, her ne kadar son yüzyılın hastalığı olarak biliniyor olsa da, insanoğlunun varlığı ile yaşıt bir sağlık problemidir. Bulaşıcı olmayıp herhangi bir mikrop veya virüse de bağlı değildir. Hücre anomalisi olarak tanımlanan kanser, doku hücresinin niteliksiz veya olumsuz nitelikli olarak çoğalması ve sağlıklı hücrelerin yerini alması ile organın ve dokunun işlevsi hale gelmesi biçiminde izah edilmektedir. Akciğer Kanseri de, tanısı akciğere bağlı problemlerle yapılan bir kanser türüdür ve diğer tüm kanser türleri ile yaklaşık aynı niteliklere sahiptir. Elbette Akciğer kanseri diğer kanser tiplerinden farklı belirtiler verir, ki bozuk hücrelerin bu organda ortaya çıkmış olması sebebi ile bu normal olarak kabul edilen bir durumdur.
Akciğer Kanseri Nedir?


Akciğer kanseri, yanlış gelişen hücrelerin, akciğer dokusundaki sağlıklı hücrelerin yerini almasıyla başlayan bir doku yıkım sürecidir. Virütik veya Mikrobiyal olmayıp, tam olarak tespiti mümkün olmayan hücre anormalliğinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkar. Kaynağı net olmadığı için de herhangi bir farmokolojik etki ile engellenmesi söz konusu değildir. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olmak üzere iki tipi vardır, yıkıcı etkileri çoğunlukla küçük hücreli akciğer kanseri ortaya çıkarır.
Akciğer kanseri nedenleri


Akciğer kanseri nedenleri iki grupta sınıflandırılması gereken unsurlardır. Birinci grup, hiçbir etkiye bağlı olmadan genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkan Akciğer kanseri, ki bu durum oldukça nadir görülür. 2. Grup ise genel geçer olarak rastladığımız yaşam biçimine bağlı nedenlerle tetiklenen veya ortaya çıkan akciğer kanseridir. Diğer pek çok kanser tipinin aksine akciğer kanseri nedenleri insan eli ile ortaya çıkarılır. Bilinen en ciddi akciğer kanseri nedeni, sigara ve benzeri dumanlı içeceklerdir. Bunun yanı sıra, solunan kötü kaliteli hava, çalışma şartlarına bağlı olarak maruz kalınan kimyasallar gibi etkenler de akciğer kanseri nedenler arasında yer almaktadır. Tabii genetik olarak yatkınlığı bulunan hastaların çok daha kolay akciğer kanserine yakalandıkları düşünülecek olursa, dış etkilerle genetik faktörler birleştiğinde yıkıcı etki ortaya çıkar demek doğru olacaktır.
Akciğer Kanseri Belirtileri


Başlıca akciğer kanseri belirtileri enfeksiyon hastalıkları ile benzerlik gösterebilir. Hasta öksürür, ateşlenir ve aşırı halsiz bir hal alır. Aynı belirtiler örneğin zatürre hastalığında da görülebildiğinden karıştırılmaları söz konusu olabilmektedir. Tabii akciğer kanseri tanısı, kan testi ve tıbbi görüntüleme ile konulabilmektedir. Gerekli olması halinde biyopsi de yapılarak, tanı kesinleştirilmektedir. Lakin, 40 yaşında altındaki bireyler için bu belirtiler çoğunlukla Akciğer Kanseri olarak nitelenmez,

Öksürük
Halsizlik
Kan Kusma
Ateş
Aşırı kilo verme
İştahsızlık
Ciğerlerde Ağrı gibi şikayetleri olan yetişkinler için tanı öncellikle üst solunum yolları enfeksiyonu eğiliminde olacak, basit bir mikrolobiyoloji testinden sonra kanser ihtimali üzerine gidilmesi daha doğru olacaktır. Zira üst solunum yolları enfeksiyonları sedimantasyon sayımı ile kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Ancak maalesef bazı kanser vakalarında, ileri evrelere kadar herhangi bir belirti vermeyen akciğer kanseri anlaşılamayabilmektedir.
Akciğer Kanseri Tedavisi


Akciğer kanseri niteliğine bulunduğu evreye bağlı olarak farklı tedavi prosedürlerine sahiptir. Kemoterapi ve Radyoterapi başta olmak üzere, cerrahi müdahaleye kadar verebilen bir Akciğer Kanseri Tedavisi süreci söz konusu olabilmektedir. Hücrelerin niteliğine göre, hekimin uygun görmesi halinde acil cerrahi müdahale ile dokunun alınması kimi vakalarda faydalı olabilirken, pek çok vakada, cerrahi yerine kemoterapi ile kötü hücrelerin yok edilmesi yoluna başvurulur. Elbette radyo terapi de etkili akciğer kanseri tedavisi unsurlarındandır. Ülkemizde akciğer kanseri kemoterapi ile daha çok tedavi edilmekte özellikle erken evre hastalarda bu yöntem daha sık benimsenmektedir. Tümörün cerrahi olarak alındığı vakalarda dahi akciğer kanseri kemoterapi ile tedavi edilmeye devam edilmektedir.
Akciğer Kanseri Yaşam Süresi


Akciğer kanseri yaşam süresi, hastaya ve hastalığın seyrine ve niteliğine göre farklılık gösteren bir durumdur. Kimi hastaların 5 yıllık izleme süresinin üzerinde hayatta kaldıkları bilinirken, 3-6 ay gibi süreler içerisinde hayatlarını yitiren hastaların da var olduğu bilinmektedir.

Bu noktada belirleyici birkaç unsur vardır;

Kanser hücresinin tipi
Kanserin evresi

Hastanın vücut direnci ve genetik özellikleri

Doğru zamanda teşhis edilen ve diğer şartların da sağlandığı akciğer kanseri yaşam süresi süresiz olarak nitelenir. Tabii tedavinin başlangıcı itibariyle hekimin bu yorumu yapabilmesi mümkün değildir. İlk 6 aylık süreç içerisinde ortalama bir bilgi verilebilmesi mümkün olabilmekte olsa da, bu veri dahi kesin değildir. Hastalığın seyri içerisinde beklenmedik iyileşme veya kötüleşmeler olabilmektedir.

Akciğer kanseri evreleri


Tüm kanser tiplerinde olduğu gibi akciğer kanseri evreleri de 4 seviyededir.
Evrede bozuk hücre akciğerde küçük bir bölümdedir
Evrede kanserli hücreler lenfle ve göğüs duvarında yer alır
Evrede her iki akciğer ve göğüs kafesine yayılmıştır
Evrede beyin, karaciğer gibi uzak organlara dahi kanserli hücreler yayılmıştır.
Akciğer kanseri 4 evre


Halk dilinde Akciğer kanseri 4 evre olarak tanımladığımız seviye, kanserin artık vücudun bütününe yayıldığı evredir. Genel olarak bu kadar yayılmış bir kanserin tespit edilmemesi söz konusu olmamakta ve hastalar çoğunlukla 2 ve 3. Evrelerde hekime başvurmaktadır. Akciğer Kanseri Yaşam Süresinin en önemli belirleyici unsurlarından olan kanserin bulunduğu evre olup, maalesef akciğer kanseri 4 evre yaşam süresi nedir? Sorusunun cevabı pek de memnun edici değildir. Yapılan araştırmalara göre akciğer kanseri 4 evre yaşam süresi nedir? Sorusunun cevabı 1 yıllık süre için %15, 5 yıllık süre için ise %1 olarak çıkmaktadır. 3. Evre yaşam süresi; 1 yıllık süreçte %27, 5 yıllık süreçte %10, 2.evrede yaşam süresi; 1 yıllık süreçte %30, 5 yıllık süreçte %20; 1. Evrede yaşam süreci 1 yıllık süreçte %75, 5 yıllık süreçte %60 olarak istatistik verileri içerisine girmiştir.
http://neolife.com.tr/akciger-kanseri-nedir/

Paylaş